Handicap Trend
Player Name Darragh Fitzgerald
Handicap 27
No. Shots(Par/SSS/CSS) Putts Score Stableford(CSS) GIR % Scram % Playing Hcap CONGU(Avg) USGA(Rnds) Date Course
1 114 (72/76/74) * 36 +42 22 (34) * 5.56 (1) * 0.00 (0/17) 27 27.2(27.0) 32.6(01) 25/07/2020 Palmerstown Stud (PGA National)
2 112 (70/70/70) * 36 +42 23 (36) * 5.56 (1) * 0.00 (0/17) 27 27.1(27.0) 32.6(01) 17/07/2020 Elmgreen
3 115 (72/76/74) * 36 +43 20 (34) * 0.00 (0) * 0.00 (0/18) 27 27.0(27.0) 32.6(01) 27/07/2019 Luttrellstown Castle
4 122 (72/74/72) * 36 +50 14 (36) * 0.00 (0) * 0.00 (0/18) 28 27.0(27.0) 32.6(01) 29/06/2019 Carton House (Montgomerie)
5 106 (70/69/72) * 36 +36 27 (34) * 11.11 (2) * 0.00 (0/16) 27 27.0(27.0) 32.6(01) 25/05/2019 Naas (Yellow Index)