August(1) 2021 Results

The K Club (Palmer, Ryder Cup Course)

The K Club (Palmer, Ryder Cup Course)


Outing Details  
VenueThe K Club (Palmer, Ryder Cup Course) Par : 72, SSS : 76, CSS : 76
Date8th August 2021
Time10:20am - 11.00am
Format Singles Stableford

Individual Results
Rank Golfer Handicap Front 9 Back 9 Total
1 Ronan McGlue 26 (-2) 14 20 34-2 = 32
2 Ellen Rockett 16 (-1) 14 16 30-1 = 29
3 Giuseppe de Filippis 12 (-1) 13 16 29-1 = 28
4 Walter Rockett 15 (-1) 11 17 28-1 = 27
5 Matt Keenan 17 13 14 27
6 John Bergin 21 (-1) 12 15 27-1 = 26
7 Matthew Rockett 11 15 11 26
8 Elaine Rockett 18 10 11 21
9 Gerry Haskins 21 11 8 19
10 James Kenny 28 (+1) 4 13 17+1 = 18
11 Darren Kenny 36 9 9 18
12 Pat Cagney 34 (+3) 6 8 14+3 = 17
13 Gerald Owens 19 (+2) 11 4 15+2 = 17
14 Joe Carr 33 6 10 16
15 David Beausang 22 9 7 16
16 Clive Kent 28 (+4) 9 3 12+4 = 16
17 James Cleere 21 (-5) 7 13 20-5 = 15
18 Dara Ambury 28 (-2) 6 9 15-2 = 13
19 Mick Devereux 19 4 6 10
20 Sean O'Mahony 32 (+4) 3 3 6+4 = 10

Visitors
Rank Golfer Handicap Front 9 Back 9 Total

Category 1 (0-21) Walter Rockett - 27 pts
Category 2 (22+) James Kenny - 18 pts